Boda Såg i Dalarna

Boda såg är en del av Törnholdingkoncernen precis som Dalatrading men är stationerat i Sverige. Det är ett sågverk som ligger i Boda, Svärdsjö. Företaget har 15 st anställda och producerar ca 40 000 m³ sågade trävaror per år. Vill du veta mer? Besök Boda sågs hemsida: www.bodasag.se 

Trävaror

Vi köper råvaran i närområdet i Sverige, vilket ger oss en säker tillgång på högkvalitativ fura - företrädesvis topp/mellanstockar i längden 430 cm. Vi torkar dessutom ner hela 50 % av vår produktion till 8 % fuktkvot, vilket ger oss en stark position hos golv-, komponent- och möbeltillverkare. Vill du veta mer? Gå in på Boda sågs hemsida och läs mer om våra trävaror.

Vart finns vi i Sverige?

Vill du veta vart våra fina trävaror blir till? Klicka på kartan!

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
  Kontakta mig

Gabriela Misiuda

Tel: + 46 221 34 108

Tel: + 48 61 870 53 69

gabriela@tornholding.se

   
 

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
     
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.